Öncelikle şu http://www.wireshark.org/download.html adresten WireShark programını indiriyoruz. İndirdiğimiz programın çalıştırılabilir halini Applications klasörüne taşıdıktan sonra Utiilities klasörü içerisinde bulunan ChmodBPF klasörünü /Library/StartupItems içine kopyalıyor/taşıyoruz. Daha sonra /usr/local/bin klasörünün olup olmadığını

sudo ls -l /usr/Local

satırı ile kontrol ediyoruz. eğer listede “bin” klasörü yoksa

sudo mkdir /usr/local/bin

komutu ile bu klasörü oluşturalım. Daha sonra indirmiş olduğumuz Wireshark Disk imajındaki Utilities klasörü içinde bulunan Command Line klasörünü (Sürükle - Bırak yöntemi ile) Masaüstümüze kopyalıyoruz. Bu klasör içindekileri /usr/local/bin klasörüne kopyalamamız gerekiyor. Bunun için çalıştıracağımız komut

sudo cp -R /Users/kullanici_adiniz/Desktop/Command\ Line/ /usr/local/bin/

Bu komut masaüstünde bulunan “Command Line” klasöründeki herşeyi bin klasörümüze kopyalıyor.

Bir sonraki adımımız StartupItems klasörünü root olarak çalıştırabilmemiz için

cd /Library/StartupItems
sudo chown -R root:wheel ChmodBPF

komutlarını çalıştırıyoruz. Daha sonra da Terminal’i kapatıp, Sistemi yeniden başlatıyoruz.